Moderná výučba cudzích jazykov klasickou, priamou alebo konverzačnou metódou.

KLASICKÁ METÓDA

KLASICKÁ METÓDA

Klasická metóda je určená pre deti od 5 rokov, študentov a dospelých. Je určená pre ľudí všetkých kategórií a vedomostných úrovní, tj. od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Klasická metóda sa vyučuje v individuálnych ale aj v skupinových kurzoch. Klasickú metódu odporúčame študentom, ktorí sa chcú systematicky učiť cudzí jazyk celoročne a dlhodobo.

VIAC INFO


KONVERZAČNÁ METÓDA

KONVERZAČNÁ METÓDA

Konverzačná metóda je určená pre tých, ktorí už majú určité skúsenosti s cudzím jazykom, čiže nie pre začiatočníkov. V takomto type kurzu sa "nebazíruje" na učebnicovej gramatike, ale hlavný dôraz sa kladie na hovorový aspekt cudzieho jazyka.

VIAC INFO


PRIAMA METÓDA

PRIAMA METÓDA

SPEAK DIRECT METHOD ® je priama metóda, ktorá kladie dôraz na rozprávanie v cudzom jazyku, ktoré je najťažšie zvládnuteľné. Výučba touto metódou je založená na neustálom rozprávaní študentov. Každá lekcia obsahuje špeciálne navrhnuté dialógy medzi lektorom a študentmi. Študent automaticky odpovedá celou vetou na otázky lektora v cudzom jazyku bez prekladania do rodného jazyka. V odpovediach používa nové slovíčka a gramatiku.

VIAC INFO