Moderná výučba cudzích jazykov klasickou, priamou alebo konverzačnou metódou.