Moderná výučba cudzích jazykov klasickou, priamou alebo konverzačnou metódou.

 

 

 

Jazykové kurzy pre firmy a manažérov. Najmodernejšie techniky jazykového vzdelávania.